Skattegjeld

Har du fått restskatt? Opplever du vanskeligheter med å få i stand avtale med skatteetaten eller kemneren? Vi har lang erfaring med å forhandle skattegjeld hvor mange opplever at listen for betalingsavtale legges høyt.

Skattekrav og forhandlinger

Skattegjeld blir nøye vurdert av skatteetaten i hver enkelt tilfelle. Man opplever ofte at det kan være vanskelig å få i stand en betalingsavtale fordi lovverket er strengt regulert. Men det er likevel mulig å få i stand en avtale. Skatteloven åpner blant annet for at eksempelvis alvorlig sykdom kan gi grunnlag for ettergivelse – i større eller mindre grad. Dette kan gjelde eksempelvis alkoholisme og psykiske lidelser.

Vi ser også på andre forhold og gjør en helhetsvurdering i hver konkret sak, og ser hva som kan gi rom for forhandling. Noen ganger kan det også vise seg at det er åpent for skattereduksjon eller i beste fall å få slettet skattegjelden helt.

Skattekrav kan være en tung belastning.
Hvorfor ikke la noen håndtere dette og hjelpe deg ut av situasjonen?