Har du fått melding om tvangssalg?

Våre medarbeidere har lang erfaring med forhandlinger av misligholdte lån, kreditter og utleggsforretninger. 

Tvangssalg av eiendom og løsøre

Tvangssalg er et svært inngripende virkemiddel som kan bli brukt dersom du har misligholdt gjeld over tid. Dette kan omhandle både salg av eiendom – så vel som bil, båt og fritidsbolig. Det mest skremmende er ofte boligen.

Vi i Claq kan hjelpe, men la oss komme i gang før det blir for sent. Det er viktig å søke hjelp før den du skylder penger setter i verk videre tiltak for å dekke inn gjelden du skylder. La Claq hjelpe deg med å finne en snarlig refinansiering, slik at du unngår tvangssalg av eiendeler.